കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യ ലോക്ക്ഡൗൺ ലൈവ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ: പലചരക്ക് കടകൾ, ബാങ്കുകൾ, പെട്രോൾ പമ്പുകൾ തുറന്നിരിക്കുമെന്ന് എംഎച്ച്എ


Translating…

The novel coronavirus, or COVID-19, pandemic has spread across at least 190 countries. The outbreak is having a major impact on global economy and the stock market.

There have been at least 519 reported cases of novel coronavirus in India. While 37 have recovered so far in India, 10 have died. As many as 560 districts in India are now under complete lockdown.

Globally, there have been over 3.83 lakh confirmed cases of COVID-19. At least 16,500 people have died so far. Infections are rapidly rising in Italy, France, Germany, Spain, United Kingdom and the United States. 

Catch the latest updates here: