ഇന്ത്യയുടെ ഫോറെക്സ് കരുതൽ പുതിയ ജീവിതകാലത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കായ 439.712 ബില്യൺ ഡോളറാണ് – ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ്


Translating…

The forex reserves had increased by a higher USD 4.24 billion to a new high of USD 437.83 billion in the previous reporting week.

The country's reserve position with the Fund also increased by USD 7 million to USD 3.623 billion, the data showed.The country’s reserve position with the Fund also increased by USD 7 million to USD 3.623 billion, the data showed.

The forex kitty continued to climb north, swelling by USD 1.879 billion to a new life-time high of USD 439.712 billion, in the week to October 11, the Reserve Bank said on Friday.

The forex reserves had increased by a higher USD 4.24 billion to a new high of USD 437.83 billion in the previous reporting week.

For the week under review, the foreign currency assets, which are the biggest part of the reserves, increased by USD 2.269 billion to USD 407.88 billion, the RBI said.

Expressed in US dollar terms, the foreign currency assets include the effect of appreciation or depreciation of non-US units like the euro, pound and the yen held in the foreign exchange reserves.

The value of the gold reserves dipped by USD 399 million to USD 26.778 billion for the week, the RBI said.

The special drawing rights with the International Monetary Fund rose USD 2 million to USD 1.431 billion during the week.

The country’s reserve position with the Fund also increased by USD 7 million to USD 3.623 billion, the data showed.

Do you know What is Repo Linked Lending Rate (RLLR), Wholesale Price Index (WPI), Public Debt, Finance Commission Grants & Other Transfers, Economic Survey? FE Knowledge Desk explains each of these and more in detail at Financial Express Explained. Also get Live BSE/NSE Stock Prices, latest NAV of Mutual Funds, Best equity funds, Top Gainers, Top Losers on Financial Express. Don’t forget to try our free Income Tax Calculator tool.